Mgr. Katarína Durecová

Pracovala jsem jako klinický psycholog a psychoterapeut v PL Bohnice, na Psychiatrické klinice VFN, v Krizovém centru RIAPS, v Apla (Nautis), The City Practice a na Psychosomatické klinice. Dále jsem působila jako vysokoškolský pedagog na 1. a 3. LF UK a na PVŠPS. Další lektorské zkušenosti jsem měla na IPVZ, ve Fokusu Praha, Diakonické Akademii, QUIPu, Modrém klíči aj.

Zajímá mne problematika úzkostných poruch, (hlavně OCD a sociální fobie), mentální retardace/autismu, poruch osobnosti, téma komunikace a interakce s pacienty a KBT.

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností