Daniel Kaucký, DiS.

Vystudoval Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok. Absolvoval výcvik v Satiterapii, Rogersovské psychoterapii, základní výcvik Proces orientované práce, kurzy komunikace a výcvik v integrované supervizi. Začínal na Psychiatrické klinice a ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii. Dlouhá léta byl ve Fokusu Praha metodickým ředitelem a pár let konzultantem v Krizovém týmu. Dále působí jako lektor, supervizor a facilitátor.

Živě se zajímá a studuje fenomény v komunikaci, zkoumá procesy vnitřních a interpersonálních konfliktů a rád je facilituje. Vytvořil koncept Dějiště zabývající se fenoménem chyby a prací s ní.

Spolu s Michalem Horákem je tvůrcem metody SATO, kterou uplatňují v rámci kurzů Zvládání obtížných situací a Zvládání agrese.

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem

Zvládání agrese

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností