Zvládání agrese

Kurz: (akred. MPSV - PC/SP) termín: 7. - 8. 11. 2024 lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák cena: 3 600,- Kč

Stručný obsah

Cílem kurzu je získání orientace a sebejistoty při zažívání agrese ze strany klientů služeb. Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání. Základem kurzu je praktický intenzivní nácvik šetrné fyzické sebeochrany vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování důstojnosti klienta a respektu k němu.

Tématem je i problematika verbální agrese, kurz také nabízí prostor k analýze a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních verbálních a fyzických situací prožitých účastníky. Vždy je zohledněn individuální potenciál každého jednotlivého účastníka kurzu.

Určení

Kurz je určen především profesionálům z pomáhajících profesí, kteří se s různými projevy agrese setkávají ve své praxi a chtějí se seznámit s možnostmi jejich adekvátního řešení.

Časový rozvrh

1. den: 9.30-18.00
2. den: 9.00-15.00

Důležité upozornění: pro tento kurz je bezpodmínečně nutný včasný příchod všech účastníků!

Doporučujeme pohodlné oblečení.

Hodinový rozsah

16 hodin

Osvědčení

90% účast, aktivní přístup v nácviku fyzických interakcí, zvládnutí zadaných modelových situací.
Opravné prostředky: Individuální konzultace (ověření získaných dovedností a znalostí) s jedním z lektorů, zaměřená na teoretickou i praktickou stránku obsahu kurzu. Musí být absolvována max. do 2 měsíců po ukončení kurzu. Při nižší než 100% docházce nejsou opravné prostředky možné.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností