Hraniční porucha osobnosti

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC/PP) druhý termín: 18. - 19. 12. 2024 lektorka: Mgr. Lucie Papíková cena: 3 600,- Kč
Stručný obsah

Hlavní náplní kurzu je práce s klienty s hraniční poruchou osobnosti. Pohled na různé přístupy a způsoby terapeutické a psycho-sociální práce s nimi. Zaměřovat se budeme hlavně na žitou praxi účastníků kurzu a na to, jak lze poznatky z konkrétních pracovišť (terapeutická komunita, denní stacionáře) aplikovat v daných pracovních podmínkách a možnostech.
Představen bude dialekticko-behaviorální přístup – jak jeho obecné principy a přístup pro práci s klienty, tak i konkrétní dovednosti a techniky – všímavost, emoční regulace, stresová tolerance a efektivní mezilidské dovednosti.
Teoretické poznatky budeme propojovat s kazuistikami účastníků i lektorky kurzu. Prostor bude věnován příkladům z praxe a problematickým situacím, které účastníci nejčastěji v praxi zažívají.Účastník získá podrobný vhled do problematiky práce s osobami s hraniční poruchou osobnosti. Bude mít možnost osvojit si různé způsoby práce s těmito klienty, získá praktické a konkrétní techniky, které může ve své praxi využívat.
Účastník kurzu si bude moci rozšířit paletu svých kompetencí, např. jak pracovat se svou emoční zranitelností ve vztahu s klientem, kde jsou jeho osobní i pracovní hranice atd.
Dále si prakticky vyzkouší techniky, které ve své praxi bude moct využívat v práci s klienty s hraniční poruchou osobnosti. Stejně tak si osvojí, jak tyto techniky (zejména v krizích) klientům přímo předávat. Mezi ně patří způsoby zvládání krizí a stresových situací. Možnosti, jak dlouhodobě zvyšovat stresovou toleranci a emoční regulaci. Vhled do tématu mezilidských dovedností a jak zvýšit efektivitu vztahu mezi pracovníkem a klientem.

Určení
Kurz je určen primárně pro sociální pracovníky a další odborníky pomáhajících profesí, kteří se s klienty s hraniční poruchou osobnosti ve své praxi setkávají.

Časový rozvrh
1. den: 9.00 – 17:00

2. den: 9.00 – 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností