Individuální plánování v praxi

Kurz: (akred. MPSV - PC/SP/VP) termín: 4. - 6. 12. 2024 lektor: Jan Mužík cena: 4 200,- Kč

Stručný obsah

Plánování péče je kurzem prezentováno jako kreativní, systematický nástroj ve spolupráci s klientem, který má posilovat sebevědomí klienta a dynamizovat spolupráci. Principy individuálního plánování v CARE přístupu jsou dobře využitelné i pro metodickou a intervizní práci v organizaci.

Vzdělávání je založeno na praktických zkušenostech a potřebách účastníků kurzu. Poměr teorie a praktických cvičení je cca 30/70. Kurz je zaměřen na nácvik dovedností a pochopení procesu plánování. Je možné a užitečné pracovat s vlastními přinesenými plány a příklady z praxe.

Východiska:

– Nizozemská komplexní metodologie psychosociální rehabilitace
CARE (Storm Rehabilitation).
– Na důkazech a výzkumech založená praxe (evidence based)
plánování péče

Stručný přehled témat:

– Základní principy individuálního přístupu a argumenty k povinnému plánování (pro a proti).
– Plánování ve vztahu ke standardům kvality sociálních služeb a
požadavkům Zákona o sociálních službách
– 6 fází spolupráce podle metodologie CARE – zaměření kurzu na:
– fáze mapování potřeb, zdrojů a rizik,
– fáze stanovení cílů spolupráce
– fáze tvorby plánu

– Cesta od přání klienta k osobnímu cíli
– Co má obsahovat plán péče
– Spolupráce s dalšími subjekty na plánování péče (multidisciplinární přístup)
– Motivace klienta a vyjednávání o individuálním plánu
– Dynamika plánování (čas, změny, ztráta motivace klienta atd.)
– Ukázky typů individuálních plánů a nástrojů
– Praktický nácvik formulace cílů a tvorby individuálního plánu péče

Určení

Kurz je určen primárně sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovním terapeutům. Je vhodný pro pracovníky, kteří pracují s klienty dlouhodobě a systematicky, např. v roli klíčových pracovníků. Představená metoda plánování je dobře využitelná u cílových skupin s vysokou psychosociální zranitelností, s překážkami a potřebami ve více oblastech života (osoby s duševním onemocněním, osoby bez domova, osoby s mentálním postižením, osoby v procesu doléčování závislostí atd.).

Hodinový rozsah a časový rozvrh

24 hodin
první dva dny: 9.00 – 17.00., třetí den: 9.00 – 15.00 hod.

Osvědčení

Certifikát s akreditací získá účastník pod podmínkou alespoň 90 % účasti na kurzu a vytvořením vyhovujícího individuálního plánu.

Akreditace

MPSV – PC/SP/VP

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností