Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním

Kurz: (akred. MPSV - PC/SP) termín: 4. - 6. 11. 2024 lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík cena: 3 900,- Kč

Stručný obsah

Základním tématem kurzu je zranitelnost lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a riziko návratu akutní fáze duševního onemocnění v kontextu rehabilitačních a jiných sociálních služeb. Vzdělávání se zabývá podpůrnými intervencemi a metodou protikrizového plánování, které toto riziko a důsledky případného relapsu snižují. Účastníci se učí systematicky zabývat tématem zvládání zátěže v rehabilitaci, včasným rozpoznáváním příznaků onemocnění, uzavíráním dohod s klientem a jeho blízkými lidmi pro případ krize atd. Metoda protikrizového plánování vychází z výzkumů a poznatků založených na důkazech (EBP), stejně jako z bohaté praxe lektorů. Kurz je koncipován prakticky, je doplněn řadou cvičení, založený na sdílení praktických zkušeností a kasuistik.

Stručný přehled základních témat:

– Relaps onemocnění z psychotického okruhu dg./specifika průběhu

relapsu u jiných duševních onemocnění
– Práce se zátěží v psychosociální rehabilitaci
– Stres – vulnerability model
– Šetření zranitelnosti a příznaků krize
– Zvládací strategie (coping)
– Nástroje prevence – protikrizový plán, krizová karta, dohody o
zabezpečení atd.
– Specifické situace: sebevražedné tendence, agresivní chování
– Protikrizové plánování v týmové práci
– Kasuistiky

Určení

Kurz je určen pro pracovníky psychosociálních služeb, ergoterapeuty a zdravotníky, kteří se potkávají ve své praxi s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním. Vzdělávání tématicky spadá do oblasti sociální psychiatrie.

Hodinový rozsah a časový rozvrh

20 hodin

1. den 9:30 – 17:00; 2. den 9:00 – 17:00; 3. den 9:00 – 14:00

Osvědčení

Osvědčení získá účastník pod podmínkou 90 % účasti na kurzu. Zároveň se musí relevantně zapojit do tvorby modelového krizového plánu.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností