Komunikace s člověkem s depresí

Kurz: (akred. MPSV-PC/SP) druhý termín: 12. 12. 2024 lektor: Mgr. Barbora Krčmářová, Mgr. Josef Smrž cena: 2 100,- Kč

Obsah kurzu

Kurz zahrnuje teoretickou část, ve které se účastníci seznámí se základními informacemi o příznacích, průběhu a léčbě depresivních poruch. Kurz se zaměřuje na praktickou část, ve které se účastníci učí rozpoznávat specifické příznaky deprese a hodnotit jejich závažnost i v zhledem ke specifikům cílové skupiny. Důležitou součástí kurzu je samotný nácvik komunikačních strategií s pacientem/klientem, práce s negativními myšlenkami, výčitkami, vyhýbavým chováním, pasivitou, suicidální tématikou a techniky aktivizace s prohloubením náhledu. Účastníci budou seznámeni se základními vhodnými a nevhodnými intervencemi.

Absolvent kurzu si osvojí základní dovednosti v rozpoznání depresivních příznaků a v jejich aktivním vyhledávání (schopnost se na ně dotázat). Dále bude schopen orientačně hodnotit závažnost deprese u klienta včetně rizika sebevraždeného chování. Dále si osvojí základy komunikace s depresivním klientem s cílem poskytnout pochopení, podporu a motivaci k specifické léčbě u specialisty.

Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v sociálních službách, pro laické pečující nebo rodinné příslušníky

Časový rozvrh

9:00 – 17:00

Hodinový rozsah

Délka semináře 8 hodin

Akreditace

MPSV-PC/SP

Osvědčení

Pro získání akreditovaného certifikátu (MPSV) musí účastník splnit podmínku 100% účasti

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností