Metoda Individual Placement and Support – zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC/VP) termín: 30. 9. - 2. 10. 2024 lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček cena: 4 200,- Kč

Stručný obsah:
Metoda Individual Placement and Support (individuální umístění a podpora, dále jen IPS) je v současné době jednou z nejefektivnějších metod zaměstnávání lidi s duševním onemocněním. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům teoretický a zejména praktický rámec této metody. Kurz se zaměřuje na práci s klienty i se zaměstnavateli. Lektoři jsou současní pracovníci Týmu podpory zaměstnávání Fokusu Praha, mají dlouholeté zkušenosti se zaměstnáváním lidí s duševním onemocněním, prošli kurzem IPS od americké terenérky metody IPS Sarah Swanson a čerpají zkušenosti ze zahraničních stáží z Holandska, Švédska a Itálie, kde je tato metoda léty prověřená.

Cílové kompetence absolventa kurzu:

Absolvent kurzu bude umět prakticky využívat metodu IPS v rámci zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Prohloubí si své dovednosti v přímé práci s klientem v rámci jeho začlenění na trh práce, v motivování klienta a vytváření pracovního profilu. Získá dovednosti k oslovování zaměstnavatelů a naučí se, jak se zaměstnavateli jednat.

  • orientace na pracovním trhu
  • rozpoznání vhodného uplatnění pro klienta na základě jeho požadavků, představ a dovedností
  • uplatňování vhodné podpory pro klienta při přijímacím řízení, asistenci na pracovišti a při komunikaci v zaměstnání
  • vyhledávání zaměstnavatelů, mapování potřeb zaměstnavatele a udržování kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem
  • prohloubení spolupráce s úřadem práce
  • role pracovního konzultanta IPS v rámci multidisciplinárních týmů

Pro koho je kurz určen

  • Kurz je zejména určen pro pracovní konzultanty, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovní terapeuty, kteří v rámci své činnosti poskytují služby zaměstnávání pro lidi s duševním onemocněním.
  • Pro ostatní zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a metodě IPS.

Časový rozvrh

Všechny tři dny: 9:00 – 17:00

Hodinový rozsah

24 hodin

Akreditace

MPSV (SP/PC/VP)

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90% a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraných témat

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností