Motivační intervence

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC/VP) první termín: 30. - 31. 5. 2024 lektoka: Bc. Martina Krištofová Sobihardová cena: 3 200,- Kč

Stručný obsah kurzu

Zmapování a posílení motivace je jedním ze základních terapeutických postupů, jak změnit status quo a zlepšit kvalitu klientova života. Kurz rozvíjí postupy, jak se v klientově motivaci zorientovat, jak navázat spolupráci, jak jeho vlastní motivaci zvědomnit a posílit, jak jí využít v klientův prospěch a jak ji trvale začlenit do klientova vnitřního světa. Část kurzu je věnovaná etice a nebezpečí záměny motivace poradcovy za motivaci klientovu.

Témata:

– Možnosti, jak klienta správně pochopit, jak se dostat k jeho vlastním motivacím, jak je rozvíjet a posilovat. Co dělat v případě, že klient zůstává uzavřený, motivaci neventiluje, nespolupracuje či alespoň nevykazuje žádné pokroky ve zlepšování kvality vlastního života.

– Psychohygiena pracovníků a vyrovnávání se s případným pocitem bezmoci ve vztahu ke klientům.

– Teorie motivačních rozhovorů

– Neverbální a paraverbální techniky jako součásti motivačního rozhovoru

– Myšlenkové „pasti“, předsudky a etický rámec práce v pomáhajících profesích

Určení

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím

Časový rozsah a harmonogram

16 hodin

první den: 10:00 – 17:00
druhý den: 9:00 – 16:00

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a úspěšné splnění testu.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností