Podpora v bydlení aneb Housing First v praxi

Kurz: (akred MPSV - PC/SP/VP) lektorky: Mgr. Eva Kudrnová, Mgr. Dana Trojanová termín: kurz realizujeme pouze po předchozí dohodě na klíč

Stručný obsah:

Cílem kurzu je poskytnout teoretický a zejména praktický rámec práce s osobami, které získali standardní formu bydlení. Účastníci kurzu jsou seznámení s teoretickými základy principů práce se zabydlením klientů, praktickými ukázkami, jak taková práce vypadá a jaké má i úskalí. Dostanou tedy ucelené poznatky, jak takovou práci dobře dělat a jaké úskalí mohou s práci s klienty zažít a jak je řešit. Kurz je zaměřen nejen na práci s klienty, ale i s dalšími subjekty důležitými pro „dobré“ zabydlení klientů (sousedé, státní správa atd.).
Lektoři jsou pracovníci, kteří již dlouhodobě pracují s osobami, které získali standardní formu bydlení po dlouhých obdobích bezdomovectví či pobytu v různých typech sociálních služeb. Lektoři čerpají své zkušenosti nejen ze zahraničních stáží (HVO Querido Discus – Holandsko, Finsko), ale rovněž reflektují i současné zkušenosti z celé ČR.

Cílové kompetence absolventa kurzu:

Účastník kurzu se naučí znát a aplikovat metodu Housing First (bydlení především) v rámci své každodenní práce při zabydlování lidí ve standartních formách bydlení. Prohloubí si své dovednosti v přímé práci s klientem v rámci jeho začlenění do jeho sociálního okolí. Získá dovednosti a schopnosti řešit kreativně krizové situace spojené úzce s tématem bydlení – oslovování sousedů, práce se sousedy ve vyhrocených situacích, práce s dalšími institucemi tvořícími podpůrnou síť klienta.

Účastník kurzu získá tyto dovednosti a kompetence:

orientace v problematice sociálního bydlení
rozpoznání vhodného uplatnění pro klienta na základě jeho požadavků, představ a dovedností
uplatňování vhodné podpory pro klienta při podávání žádostí, při prvních krocích v novém bydlení, při jednání s dalšími institucemi a při jednání se sousedy
uplatňování vhodných postupů při vytváření podpůrné sítě klienta
uplatňování vhodných metod při komunikaci v krizových situacích – zejména při komunikaci se sousedy či dalšími institucemi
Pro koho je kurz určen:

Kurz je zejména určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, kteří v rámci své činnosti poskytují služby zaměřené na bydlení pro lidi s duševním onemocněním.
Pro ostatní zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o zabydlování osob a metodě Housing First.

Časový rozvrh:

Oba dva dny: 9:00 – 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

Akreditováno MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90% a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraných témat

Místo

dle dohody

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností