Práce s klientem s poruchou osobnosti

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC/PP) první termín: 6. - 7. 5. 2024 lektorka: Mgr. Katarína Durecová cena: 3 200,- Kč

Stručný obsah
Obsahem kurzu bude seznámení s projevy základních typů poruch osobnosti. Ukážeme si, jak specifické dysfunkční postoje jednotlivých typů osobnosti ovlivňují jejich problematické vzorce chování a prožívání. Seznámíme se s hypotézami o příčinách vzniku těchto potíží. Prozkoumáme typické potíže, které nastávají při interakci a komunikaci s lidmi s poruchou osobnosti.

Vyzkoušíme si komunikační strategie, jak tyto obtíže v interakci zvládnout tak, abychom nenarušili spolupráci a vztah s klientem, zachovali respekt ke klientovi a přitom neztratili vlastní sebeúctu. Součástí kurzu bude diskuse nad případy z vlastní praxe a modelování problematických situací, se kterými se v praxi nejčastěji setkáváme.

Hlavním cílem tohoto kurzu je:
zvýšení empatie a akceptace klientů s poruchou osobnosti
naučit se rozpoznat projevy jednotlivých typů poruch osobnosti
znát diagnostická kritéria
porozumět kontextu těchto diagnóz – vývoji, pozadí chování, psychologickým zákonitostem, které ovlivňují výskyt symptomů
předvídat typické potíže v interakci s klienty.
osvojit si základní komunikační strategie, které mohou být užitečné při podpoře spolupráce s klienty poruchou osobnosti
uvědomit si dopad vlastních postojů a chování na interakci s klientem, možnosti práce se sebou

Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích.

Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00
2. den: 9.00 – 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV – SP/PC/PP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a zpracovat kazuistiku.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností