Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví

Kurz: (MPSV - PC/SP) termín: kurz realizujeme pouze po přechozí dohodě na klíč lektoři: Mgr. Lenka Škvorová, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Magdalena Flaksová

Stručný obsah kurzu

V oblasti sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním se stále více hovoří a naštěstí i v praxi zavádí systém multidisciplinární práce. Kurz se věnuje zprostředkování základního pochopení efektivity multidisciplinární týmové práce v oblasti služeb pro lidi s duševním onemocněním.

Základními tématy jsou: K čemu je multidisciplinární tým dobrý, výhody (nevýhody) oproti klasickému modelu práce. Co dělá tým týmem, jak a čím je definována základní filosofie, jak je „definován“ klient. Klíčové dovednosti jednotlivých profesí a jejich vztah k základním potřebám klienta. Formální i neformální překážky spolupráce jednotlivých profesí a možnosti jejich překonávání. Komunikace, porady,informační toky, fáze vývoje týmu, vliv atmosféry týmu na práci s klientem.

Témata: Role v týmu

Role týmu /profesní x týmové/ – Zodpovědnosti
Klíčové dovednosti

Postup práce s klientem v MT

Modely práce s klientem
Modely práce s rodinou klienta
Příjem klienta
Hodnocení potřeb
Plán podpory – terapie
Koordinace postupu podpory
Řešení krizových situací
Spolupráce a komunikace s dalšími službami a zdroji
Propuštění klienta

Řízení multidisciplinárního týmu

Komunikace uvnitř týmu
Dokumentace
Vývojové fáze týmu
Řešení konfliktů
Kontrola kvality
Péče o tým
Supervize

Časový rozsah a harmonogram

24 hodin

všechny dny 9:00 – 17:00 hodin

Určení

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychiatrům, psychologům, zdravotním a psychiatrickým sestrám a zainteresované veřejnosti.

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a splnění písemného testu.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností