Recovery – jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění

Kurz: (akred. MPSV-SP/PC/VP) termín: 26. - 28. 6. 2024 lektor: Jan Mužík cena: 3 900,- Kč

Stručný obsah kurzu:

Od devadesátých let 20. století je koncept recovery (pokud se překládá, tak jako zotavení nebo úzdrava) vizí, která má naprosto zásadní vliv na oblast péče o duševní zdraví na celém světě. Recovery přístup bere vážně ztrátu smyslu a trauma z následků onemocnění jako zásadní překážku v zotavení z duševního onemocnění. Cílem péče nemá být pouze odstranit symptomy onemocnění, ale soustředit se i na obnovení běžných sociálních rolí a prožívání smysluplného života.

V praxi to znamená zásadní ústup od direktivní praxe a kontroly v psychiatrii, mechanického budování složitých a nákladných systémů služeb. Základní úkol pomáhajících není jen vyléčit, ale zejména budovat u nemocného víru, že je možné složité situace zvládnout a žít dobrý život navzdory závažnému duševnímu onemocnění jako je třeba schizofrenie.

Kurz se zaměřuje na základní principy a způsoby, jak je v účinné podpoře a léčbě závažných duševních onemocnění uplatnit. Klíčová témata pro praxi: Respekt k tématům a potřebám každého člověka a jeho tempu. Pochopení fází zotavení a úkolů, které k jednotlivým fázím náleží. Posilování naděje, zmocňování. Svépomoc a pomoc druhým jako cesta. Postoje a emoce v procesu zotavení. Porozumění motivaci ke změně a jejím překážkám. Práce se zátěží při doprovázení změnou a prevence relapsu onemocnění.

Způsob práce s tématem v případě našeho kurzu se opírá o profesní a osobní zkušenosti účastníků kurzu, vyprávění a práci s příběhem, tak aby zvyšoval citlivost k individuálním životům jednotlivých klientů a jejich prožívání. Jsou prezentovány moderní nástroje pro šetření, rozhodování a plánování změny a další.

Co se na kurzu naučíte:

Získáte teoretické znalostí týkajících se konceprtu recovery

Poznáte a osvojíte si základní komunikační strategie zaměřené na motivaci, dodávání odvahy, posilování pocitu kontroly nad svým životem a naděje (pozitivní očekávání do budoucna)

Zlepšíte si praktické dovedností v oblasti komunikace podporující recovery a budete umět koncept recovery vztáhnout k vlastní praxi

Posílíte svou schopnost vidět pozitivní tendence, silné stránky, možnosti a zdroje u klienta na úkor „problémů“

Získáte znalosti o podobě služeb a týmové práci orientované na zotavení. Seznámíte se s nároky, které klade tento přístup na pracovníky služeb a skladbu týmů. Porozumíte možnostem využití praktických nástrojů (mapující dotazníky, plány) orientovaných na zotavení.

Témata:

Recovery – definice

Studie k tématu

Recovery jako součást veřejných strategií péče o duševně nemocné

Recovery star

Mapování podle strenght modelu

WRAP – Wellness Recovery Action Planning

Významným znakem kurzu je důraz na praktická cvičení účastníků.

Určení

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychiatrům, psychologům, zdravotním a psychiatrickým sestrám a zainteresované veřejnosti.

Časový rozsah a harmonogram

20 hodin

první dva dny 9:00 – 17:00 hod., třetí den 9:00 – 13:00 hod.

Akreditace

akreditace MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky

Osvědčení

Pro získání osvědčení s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a závěrečná prezentace příběhu zotavení z vlastní praxe s využitím poznatků z kurzu.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností