Sociálně právní minimum – zaměření na sociální dávky

Kurz: (akred. MPSV - PC/SP/VP/PP) první termín: 24. - 25. 6. 2024 lektorka: Mgr. Radka Pešlová cena: 3 200,- Kč

Stručný obsah:

Účastníci kurzu se seznámí se systémem sociálního zabezpečení v ČR. Absolvent kurzu by měl být schopen poskytnout klientovi základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek; měl by vědět, na jaké sociální dávky má klient nárok, kde a jak se dávky vyřizují, jaká jsou jeho práva a povinnosti v průběhu vyřizování dávek. Účelem kurzu je především předání obecných informací o systému sociálního zabezpečení, nejedná se o řešení konkrétních situací a případů z praxe.

Témata:

– Úvod do sociálního zabezpečení
– Zdravotní pojištění
– Sociální pojištění
– Nemocenské pojištění
– Důchodové pojištění
– Podpora v nezaměstnanosti
– Systém státní sociální podpory
– Systém pomoci v hmotné nouzi
– Dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením
– Příspěvek na péči
– Správní řízení
– Soudní řízení
– Zásady sociálně právního poradenství

Určení

Program je určen sociálním pracovníkům, dalším pracovníkům v sociálních službách, ale i odborníkům jiných profesí, jejichž práce se týká sociálně právní problematiky jejich klientů.

Časový rozvrh

1. den: 9:00 až 17:00 , 2. den: 9:00 až 16:30 hodin

Hodinový rozsah

16 hodin

Osvědčení

Pro získání akreditovaného certifikátu je nutná minimálně 90% účast na kurzu a splnění testu.

Akreditace

MPSV PC/SP/VP/PPprvní termín: 24. – 26. 6. 2024; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 21. – 22. 10. 2024; cena: 3 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Radka Pešlová

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností