Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC/PP) druhý termín: 18. 9. 2024 lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová cena: 2 100,- Kč

Stručný obsah kurzu:

Cílem kurzu je odtabuizovat téma sebevraždy a zbavit pracovníky přecitlivělosti a obav ze situací, kdy se setkají se sebevražedným klientem. Účastník si formou sebereflexe uvědomí postoje k sebevraždě, utřídí si otázky týkající se zodpovědnosti za klientův život. Dozví se, jak se vyznat v různých podobách sebedestrukce, jak je možné provázet člověka v krizi a jak pomoci jedinci, který má tendence ukončit svůj život. Kurz přináší definice základních pojmů, týkajících se problematiky sebevražd, připomíná související mýty a předsudky. Účastník kurzu bude podrobně proveden zásadami vhodné i nevhodné krizové intervence i procesem, týkajícím se rozpoznání varovných příznaků a jejich nárůstu. Seznámí se s motivací člověka, vykazujícího sebevražedné myšlenky či tendence a naučí se s ním komunikovat. Naučí se reagovat v situaci akutního sebevražedného pokusu.

V rámci praktického nácviku si účastník osvojí konkrétní dovednosti práce se sebevražedným klientem. Mimo zaměření na jedince v krizi kurz nabízí i teoretické a praktické návody, jak praktikovat účinné způsoby vlastní psychohygieny, účastník zmapuje vlastní formy reakce na krizi a naučí se s nimi pracovat.

Cílové kompetence:

– orientuje se v problematice smrti, ztráty a v reakcích na ně

– rozumí základům krizové intervence – vysvětlení pojmů, specifika krizové intervence, vhodné a nevhodné formy pomoci

– rozpozná suicidálního člověka – jak jej poznat, presuicidální syndrom, varovné signály a jejich nárůst, suicidální myšlenky, tendence, dohoda o odkladu suicida

– ví, jak komunikovat se sebevražedným klientem – přístup, komunikační dovednosti, vhodné a nevhodné strategie

– zná základní principy intervence u sebevražedného klienta; motivace, hledání osvědčených zdrojů, práce s myšlenkami, s pocity, s tělesným prožíváním, nácvik rozhovoru

– zná možnosti následné pomoci – ovládá základy psychohygieny pomáhajícího pracovníka

Určení

Pro pomáhající profesionály ze sociálních i zdravotních služeb.

Lektorka:

Mgr. Ivana Kuglerová – psycholožka a krizová interventka, pracovnice Linky Bezpečí

Časový rozsah a harmonogram

8 hodin

9:00 – 17:00

Osvědčení

Pro osvědčení s akreditací získá účastník pod podmínkou splnění 100% účasti na kurzu.

Místo

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností