Specifika práce se sebepoškozujícím se klientem

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC/PP) druhý termín: 29. 10. 2024 lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová nebo Mgr. Klára Neumannová cena: 2 100,- Kč

Stručný obsah

Cílem kurzu je nabídnout pracovníkům v pomáhajících profesích paletu možností práce s klientem se sebepoškozujícími tendencemi (dále jen SI = self injury) v kontextu krizové intervence. Účastníci kurzu poznají různé pohledy na sepoškozování jako celospolečenský fenomén se vzrůstající tendencí výskytu. Porozumí tomu, proč u jedince také chování vzniká, jaké jsou ohrožené skupiny populace i jak funguje koloběh sebepoškozování.

Workshop vychází z pojetí sebepoškozování jako závislostního chování a prostřednictvím prožitkových aktivit účastník kurzu porozumí, jak se takový klient cítí a jakými myšlenkovými cykly prochází. Účastníci poznají základní strukturu hovoru/práce se sebepoškozujícím se klientem a různé metody, jak takové chování zvrátit anebo redukovat jeho rizikovost. V kurzu je kladen akcent také na ochranu zdraví pomáhajícího pracovníka a budou mu představeny základní metody práce se sebou při komunikaci se sebepoškozujícím se klientem.

Cílové kompetence:

Účastník nahlédne na problematiku sebepoškozování jako celospolečenský fenomén i problém jednotlivce
Účastník se naučí rozpoznat rizikovost a akutnost sebepoškozujícího chování u klienta tady a teď
Účastník porozumí fungování bludného kruhu sebepoškozování a možnosti jeho přerušení
Účastník pozná strukturu rozhovoru se sebepoškozujícím klientem, uvidí ukázku takového hovoru v praxi
Účastník pozná paletu možností, jak profesionálně pracovat se sebepoškozujícím se klientem a ochránit tak jeho zdraví v co nejvyšší míře
Účastník se dozví, jaké náhražkové chování může klientovi nabídnout tak, aby k sebepoškození vůbec nedošlo anebo jeho negativní důsledky byli minimální (harmreduction)
Účastník se naučí techniky, jak pracovat sám se sebou tak, aby nedošlo k jeho vyhoření (burning out syndromu)
Účastník se dozví základní příčiny a rizikové faktory vzniku automutilačního chování u klientů

Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích

Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00

Hodinový rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV – SP/PC/PP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 100%

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností