Úvod do krizové intervence – první pomoc při psychické krizi

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC) první termín: 27. – 28. 5. 2024 lektorka: Mgr. Klára Neumannová cena: 3 200,- Kč

Stručný obsah:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychickou krizí jako takovou a základními technikami pomoci člověku ve stavu krize. Kurz vychází z předpokladu, že krize je stav narušení psychické rovnováhy, která se projevuje v rovině nejen psychické, ale také fyzické i sociální, a kterou člověk nedokáže zvládnout vlastními silami. Kurz účastníka naučí rozpoznat krizové stavy u druhých, naučí je provázet člověka v krizi tady a teď tak, aby překonal obtíže do té fáze, že si dokáže pomoci sám anebo dokáže najít navazující pomoc. To vše s respektem k člověku jako individuu, který je odborníkem sám na sebe a také akcentem na psychohygienu a péči o sebe jako o pomáhajícího odborníka. Účastník bude podrobně proveden zásadami vhodné i nevhodné krizové intervence.

Absolvent kurzu:
rozumí pojmu psychická krize, zná její možné spouštěče v životě člověka, typy krize.
dokáže rozpoznat člověka v krizi zjevné i latentní.
rozumí pojmu zvládnuté krize (vyrovnávací mechanismy) a zná formy odborné pomoci
zná základní principy krizové intervence, zná proces a jednotlivé fáze krizového rozhovoru.
zná techniky krizové rozhovoru a umí je používat.
umí pracovat s emocemi klienta jako je vztek, smutek, bezradnost a jejich projevy jako je útěk, útok, zamrznutí.
rozumí přenosu emocí z klienta na pracovníka a umí se sebou pracovat tak, aby předešel vlastnímu vyhoření anebo vyčerpání.

Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích

Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00
2. den: 9.00 – 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV – SP/PC

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a splnit test

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností