Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích

Kurz: (akr. MPSV - SP/PC/PP) termín: 14. 11. 2024 lektor: MUDr. Miroslav Pastucha cena 2100,- Kč

Stručný obsah:

Psychická onemocnění léčíme zejména psychofarmaky. Často jsou to léky se závažnými nežádoucími účinky nebo potenciálem zneužívání nebo závislosti. Většinou je nutné je brát přesně podle lékařem stanoveného režimu, jinak mohou napáchat více škod než užitku. Duševně nemocní lidé často nemají dostatečný kognitivní potenciál na to, aby léky užívali správně. Sociální pracovníci pomáhající psychiatrickým klientům jsou často s těmito nemocnými v nejužším kontaktu, navštěvují je doma, výborně se znají. Mají možnost ovlivnit to, jak nemocný lék užívá, nebo mohou jako první pozorovat případné závažné nežádoucí účinky léků, které mohou být v některých případech i smrtelné.

Pro duševně nemocné může být k užitku, pokud má jejich sociální pracovník základní znalosti o psychofarmakách. Tyto znalosti má za cíl naučit kurz Psychofarmakologie pro sociální pracovníky. Jeho účelem je předat srozumitelnou informaci o psychiatrických lécích nezdravotníkům.Kurz zahrnuje výuku základních znalostí z oboru farmakologie, tak aby účastnici věděli, co vlastně léky jsou, jak putují tělem, jak je tělo zpracovává, získali informace o biochemickém fungování mozku a místech, na které působí psychofarmaka. Následuje představení jednotlivých skupin psychofarmak, jejich historie, působení, význam dodržování správného režimu užití, možných rizik kombinací léků, závislostního potenciálu a identifikaci nejrizikovějších nežádoucích účinků.

Cílové kompetence absolventa kurzu:

Kurz je určený pro nezdravotníky, zejména pro pracovníky v pomáhajících profesích. Jeho cílem je pomoci lépe pochopit princip fungování medikace a zdůraznit nejdůležitější aspekty používání psychofarmak, nikoliv podat vyčerpávajícím způsobem encyklopedické informace o lécích. Má za cíl zlepšit povědomí sociálních pracovníků/pracovníků v sociálních službách o lécích, které jejich klienti užívají, a to zejména o možných nežádoucích účincích a důležitosti správného režimu psychofarmakoterapie. Tyto znalosti pak mohou účastníci erudovanějším způsobem předávat svým klientům. Zlepší se jejich schopnost identifikovat nežádoucí účinky psychiatrických léků a předávat tyto informace, spolu s klientem, ošetřujícímu lékaři.

Pro koho je kurz určen

Je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, dalším pracovníkům v obasti pomáhajících profesí a neformálním pečovatelům

Časový rozvrh

9:00 – 17:00

Hodinový rozsah

8 hodin

Akreditace

akreditace MPSV – SP/PC/PP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 100%

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností