Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC) první termín: 13. - 14. 6. 2024 lektor: Bc. Petr Krása cena: 3 200,- Kč

Stručný obsah:

Kurz klade důraz na předání praktických dovedností z oblasti koučování sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším lidem v pomáhajících profesích. Seznámí účastníky se základními prvky a principy koučování. Na kurzu se naučí čtyři konkrétní koučovací nástroje (techniky), které budou po jeho absolvování schopni samostatně použít ve své praxi. Absolventi kurzu především zlepší vlastní dovednost stanovování cíle spolupráce s klientem, dovednost individuálního plánování a schopnost pomoci nalézat klientovi vlastní cesty ke zlepšení jeho situace v momentech, kdy nevidí zdroje jejího řešení. Díky prezentovaným koučovacím nástrojům se účastníci naučí zpevnit klientovu motivaci a sebedůvěru.

Jednotlivé techniky lektoři vždy nejprve teoreticky uvedou a následně bude věnován dostatečný prostor jejich praktickému nácviku. Každý z účastníků si na kurz může přinést vlastní témata, ve kterých by se chtěl posunout a sebezkušenostním nácvikem koučovacích technik tak během kurzu na vlastní kůži zjistit, jak dané nástroje fungují – během kurzu tak má každý možnost zažít cca 3 výukové hodiny v roli koučovaného, které může využít k vlastnímu posunu v různých oblastech (ať profesních či soukromých).

Cílové kompetence absolventa kurzu:

Absolvent kurzu má základní přehled o tom, co je to koučování a jaké využívá principy. Umí precizně stanovovat cíl spolupráce s klientem tak, aby klient převzal odpovědnost za jeho dosahování. Tím zlepší svoji dovednost individuálního plánování, do kterého dokáže zapojit koučovací principy a techniky. Umí prakticky použít čtyři konkrétní koučovací nástroje pro různé situace ve spolupráci s klientem, které dokáže využít k pomoci klientovi nacházet jeho vlastní zdroje řešení v situacích, kdy je sám není schopen vidět. V neposlední řadě umí díky znalostem, které si během kurzu osvojí, klienta motivovat k dosahování cílů spolupráce.

Pro koho je kurz určen

Je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům v oblasti pomáhajících profesí

Časový rozvrh

Oba dva dny: 9:00 – 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

akreditace MPSV pro SP/PC

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90% a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraných témat

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností