Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru

Kurz: (akred. MPSV - PC/SP/PP) první termín: 3. - 4. 6. 2024 lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál cena: 3 200,- Kč

Stručný obsah

Kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro vedení zplnomocňujícího rozhovoru, který je základním nástrojem podpory na cestě k osobnímu zotavování klientů. V rámci kurzu je kladen důraz na sebereflexi pracovníků, sebezkušenost a získání praktických dovedností pro vedení rozhovoru. Účastníci se seznámí se systemickou teorií a praxí, konceptem zotavení, s prací orientovanou na řešení, která je založená na podpoře silných stránek klientů a jejich okolí. Nedílnou součástí kurzu je také sdílení zkušeností z praxe a pohled na vedení pomáhajícího rozhovoru očima peer pracovníka.

Absolvent si prakticky vyzkouší vedení pomáhajícího rozhovoru zaměřeného na hledání a posilování silných stránek, zaměřeného na řešení a na práci s osobním příběhem klienta a tuto zkušenost bude umět použít ve své praxi.

Účastník kurzu se také seznámí s novými koncepty péče – zotavením (recovery), zplnomocňováním (empowerment) a prací postavenou na posilování silných stránek klienta (strength based model), a to nejen z perspektivy pomáhajícího profesionála, ale také z perspektivy osobní zkušenosti peer pracovníka.

Určení

Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, další pomáhající profese a pečující

Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00

2. den: 9.00 – 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností