Case management

Stručný obsah CM směřuje k zlepšení organizace služeb s ohledem na individuální potřeby klienta a jeho blízkých, přenáší vyšší díl zodpovědnosti na pracovníky přímo poskytující péči, zlevňuje a v zájmu klienta i organizace zefektivňuje služby atd. Pracuje se např. s...

Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a pomoci

Stručný obsah kurzu   Rozeznat psychické potíže (psychické onemocnění) u dítěte je často komplikované, což může zpozdit poskytnutí potřebné odborné péče. Pro zlepšení citlivosti k rozeznání těchto potíží a k rozšíření rejstříku možností, jak se zachovat ku...

Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a pomoci

Stručný obsah kurzu Rozeznat psychické potíže (psychické onemocnění) u dítěte je často komplikované, což může zpozdit poskytnutí potřebné odborné péče. Pro zlepšení citlivosti k rozeznání těchto potíží a k rozšíření rejstříku možností, jak se zachovat ku prospěchu...

Hraniční porucha osobnosti

Stručný obsah Hlavní náplní kurzu je práce s klienty s hraniční poruchou osobnosti. Pohled na různé přístupy a způsoby terapeutické a psycho-sociální práce s nimi. Zaměřovat se budeme hlavně na žitou praxi účastníků kurzu a na to, jak lze poznatky z konkrétních...

Hraniční porucha osobnosti

Stručný obsah Hlavní náplní kurzu je práce s klienty s hraniční poruchou osobnosti. Pohled na různé přístupy a způsoby terapeutické a psycho-sociální práce s nimi. Zaměřovat se budeme hlavně na žitou praxi účastníků kurzu a na to, jak lze poznatky z konkrétních...